Gegužės 6 d. dieną Europe Direct Utena, bibliotekos savanorė Lėja Šapolaitė ir Utenos jaunimo informavimo centras organizavo jaunimo debatus „Kaip uždegti žalią šviesą tvarumo link?“, skirtus Europos dienai ir Europos žaliajam kursui.

Debatuose dalyvavo Utenos A. Šapokos gimnazijos (mokytoja Daiva Dudėnienė) ir Užpalių gimnazijos (mokytoja Nijolė Braukylienė) debatų klubai.

Jaunimas kėlė klausimus, apie nuotolinio mokymosi ir darbo teigiamą bei neigiamą puses ekosisteminiu požiūriu. Visuomenę užklupusi pandemija sujaukė įprastą žmonių gyvenimą. Vieną didžiausių iššūkių patyrė švietimo sistema: tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek tėvai turėjo skubiai persiorientuoti iš įprastos mokymosi sistemos į nuotolinę. Buvo keliami klausimai ne tik dėl darbo rezultatų, įgūdžių, fizinės ir psichinės sveikatos,  bet diskutuojama dėl elektros energijos išnaudojimo, ar pasikeitė vartojimo įpročiai, mobilumas, judumas, gamtos išteklių sunaudojimas.

Debatų klubai stipriai ir argumentuotai gynė savo poziciją. Todėl buvo nuspręsta debatus baigti draugiškai.

ES siekia iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Siekdama šio tikslo Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą – plačiausio užmojo priemonių rinkinį, kuris Europos piliečiams ir verslo įmonėms suteiktų galimybių pasinaudoti tvariu perėjimu prie žaliosios ekonomikos. Priemonės yra labai įvairios: nuo didelio masto išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo iki investicijų į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas. Žaliasis kursas, remiamas investicijomis į ekologiškas technologijas, tvarius sprendimus ir naujas įmones, gali tapti nauja ES augimo strategija. Jos sėkmei būtinas visuomenės ir visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir įsipareigojimai. Europos žaliasis kursas siekia, kad nė vienas asmuo ar regionas neliktų nuošalyje vykstant didelei pertvarkai.

Dainora Narkūnienė

Europe Direct Utena vadovė