Dėl technologinės plėtros, pasaulinių ir demografinių iššūkių keičiasi mūsų darbo, mokymosi, dalyvavimo visuomenės gyvenime būdai ir kasdienis gyvenimas.
Tinkami įgūdžiai padeda žmonėms prisitaikyti prie šių pokyčių ir užsitikrinti gerovę. Kartu tai naudinga visuomenei, padeda didinti našumą ir užtikrinti ekonomikos augimą.
Norime, kad iki 2030 m. visose ES valstybėse bent 60 proc. suaugusiųjų kasmet dalyvautų įvairiuose mokymuose ir įgytų naujų įgūdžių.
Naujųjų metų pradžia yra ir rezoliucijų metas.

Kokį naują įgūdį pažadate sau išmokti per 2023 m.?
#EuropeanYearOfSkills