Europarlamentarai pritarė sprendimui būsimus 2022 metus paskelbti Europos jaunimo metais ir įgyvendinti daugelį jaunimą remiančių iniciatyvų.

Jaunimo metai bus skirti parodyti deramą dėmesį smarkiai per COVID-19 pandemiją nukentėjusiems jauniems europiečiams ir jų ateities perspektyvoms, taip pat integruoti jaunimo politiką į visas ES veiklos sritis. Bus siekiama įgalinti ir remti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, gyvenančius kaimo ar atokiuose regionuose, taip pat stiprinti jaunimo pilietinį aktyvumą, pavyzdžiui, per Konferenciją dėl Europos ateities ir ES jaunimo dialogą.

Jaunimo metams pažymėti bus organizuojamos konferencijos, renginiai, politikos iniciatyvos, švietimo ir informuotumo didinimo kampanijos. Kartu bus finansuojami moksliniai tyrimai ir studijos apie pandemijos poveikį jaunimui. Europarlamentarų dėka minėtoms iniciatyvoms įgyvendinti bus skirti papildomi 8 milijonai eurų ir numatyta galimybė šią paramą dar papildyti iš kitų ES programų ir instrumentų.

2022-ųjų paskelbimui Europos jaunimo metais pritarė 604 EP nariai, 25 nepritarė, o 68 susilaikė. Už iniciatyvų įgyvendinimą bus atsakingi kiekvienos ES valstybės koordinatoriai, kartu su Europos Komisija ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Lietuvoje koordinatoriaus funkcijos suteiktos Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

EP pranešėja Sabine Verheyen (Europos liaudies partija, Vokietija) pažymėjo: „COVID-19 pandemija ir toliau neproporcingai daug paveikia jaunimą. Jiems kyla iššūkiai tęsti mokslus ir įsilieti į darbo rinką (..), užmegzti naujas pažintis ir atrasti kitas šalis. Jaunimas solidariai sutiko ir palaikė įvestus apribojimus. Dabar atėjo laikas skirti jiems dėmesio. Kiti metai suteiks jaunimui daugiau galimybių, kad jų balsas būtų išgirstas.“