Kviečiame #NVO atstovus į CERV programos finansavimo galimybių pristatymo renginius, skirtus potencialiems pareiškėjams ir kurių metu bus plačiau papasakota apie pačią programą, apie paraiškų teikimo procedūras, pristatyti šiuo metu paskelbti ir artimiausiu metu planuojami paskelbti kvietimai teikti paraiškas.
ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, equality, rights and values – CERV) programa buvo patvirtinta 2021 m. balandžio mėn. septynerių metų laikotarpiui (2021-2027 m.). Pagrindinis programos tikslas – apsaugoti ir skatinti ES Sutartyse, Pagrindinių teisių chartijoje ir taikytinose tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime.
Plačiau apie programą – https://bit.ly/3VKm15J

Visa informacija apie renginius skelbiam interneto svetainėje https://www.cerv.lt/naujienos/
Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktinis punktas
Europos socialinio fondo agentūra
#konkursaiNVO #CERV #finansavimasNVO #pilietinevisuomene #NIPC #EuropeDirect #3sektorius #finansavimas